ЗВІТ ДИРЕКТОРА

Posted by evgen on 27-06-2018 13:19

25 червня 2018 року

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА № 11 м. ВІННИЦІ

БЕВХА МИХАЙЛА ГРИГОРОВИЧА

ПЕРЕД КОЛЕКТИВОМ І ГРОМАДСЬКІСТЮ

ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ У 2017/2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

     Вище професійне училище № 11 м. Вінниці є державним професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, що здійснює первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової та повної загальної середньої освіти, перепідготовку осіб з числа незайнятого населення; надає повну загальну середню та базову вищу освіту на рівні кваліфікаційних вимог молодшого спеціаліста.

     У 2017/2018 навчальному році навчально-виробничий процес у вищому професійному училищі № 11 м. Вінниця організовувався та проводився у відповідності з основними нормативно-правовими документами – Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про засади запобігання та протидії корупції», «Положенням про професійно-технічний навчальний заклад», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 1240 від 05.08.1998 р., «Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 956 від 03.06.1999 р., Державними стандартами професійно-технічної освіти України, «Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 419 від 30.05.2006 р., іншими нормативно-правовими актами України, Міністерства освіти і науки України, Статутом навчального закладу.

     Навчально-виробничий процес у вищому професійному училищі № 11 м. Вінниці являє собою систему організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до вимог Державних стандартів. У відповідності до вимог нормативних документів навчально-виробничий процес в училищі ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань, спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, батьків, колективів підприємств і включає гуманітарну, природничо-математичну, фізичну, загально-професійну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а також виховну роботу з учнями.

     Організація діяльності педагогічного колективу училища щодо забезпечення навчально-виробничого процесу здійснюється відповідно до плану роботи вищого професійного училища № 11 м. Вінниця на навчальний рік, який є основним документом, що визначає основні напрямки діяльності училища та науково-методичну проблему, над якими працюватиме колектив у поточному навчальному році.

     Основна мета діяльності навчального закладу – підготовка професійно-компетентних, конкурентоспроможних кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів на основі орієнтації на загальнолюдські цінності, виховання особистості, здатної до творчої та свідомої діяльності, що вміє спілкуватися і трудитися в гармонії з собою, природою та суспільством. Трудовий колектив навчального закладу створює оптимальні умови для розвитку творчого потенціалу учня, згуртування груп та педагогічного колективу.

     Навчальний заклад є одним з основних постачальників кваліфікованих робітничих кадрів для потреб регіону, понад 70% випускників училища працюють на підприємствах області. Основними замовниками робітничих кадрів є підприємства з ремонту та обслуговування автомобільних засобів, побутової техніки, радіотелевізійної апаратури, промислові підприємства, а саме: ФОП Заверуха, ТП «Яблуневий цвіт», НВК «Надністрянський», ФГ «Фавор», СВГ «Колосок», Підприємство «Немирівський ККП», ПП «Колос», КП «Агропромшляхіндустрія», ПРАТ «Зернопродукт МХП», СТОВ «Поділля», СТОВ «Немирівське», СТОВ «Марьянівське», СВК «Маяк», ТОВ «КМЦ Бліц», ВО «ШАнА-М», ТОВ «Євровікна», ФОП «Сервісний центр «Хайтек», ТОВ «Вінницяпроектбуд», ТОВ «Волга», ТЗОВ НВП «Аргон», НВП «Геліка», ПрАТ «Вінниця-Млин», ПОГ «Вінницьке УОП УТОС», ФОП Бабак А.В., ТОВ «Інтерфейс+», ТОВ «Рітейл», «45 експериментальний механічний завод», ТОВ «Вінниччина-Авто», ТОВ «Грін Кул» та інші приватні підприємства міста та області.

 

1.1. Організація навчально-виховного процесу

     Єдина методична проблема, над якою працював педагогічний колектив училища у 2017-2018 навчальному році – «Формування самостійності та активності учнів під час навчально-виховного процесу». З метою підвищення ефективності навчання та виховання сучасного кваліфікованого робітника й молодшого спеціаліста педагогічний колектив училища створює та реалізує у життя сучасну навчально-виховну систему, що забезпечує реалізацію потреб учнів у професійно-технічній освіті, оволодіння робітничими професіями, спеціальностями та кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я, забезпечує позаурочну зайнятість учнів, різноманітну діяльність та спілкування за межами училища.

     Пріоритетними напрямками у навчально-виховній та навчально-методичній роботи навчального закладу визначено:

     В училищі працюють педагогічна та науково-методична ради, методичні комісії, Школа передового педагогічного досвіду, які діють на підставі положень, затверджених відповідно до чинного законодавства. Робота колегіальних педагогічних органів проводилась у відповідності до річного плану роботи навчального закладу.

     Протягом 2017-2018 н. р. на розгляд педагогічної ради виносились наступні питання:

     На засіданнях науково-методичної ради розглядалися питання методичного забезпечення навчально-виховного процесу, роботи методичних комісій, чергової та позачергової атестації педагогічних працівників, запровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, аналізувалися виконання планів методичної роботи та методичних підструктур.

 

Навчально-виробнича діяльність

     Організація навчально-виробничої діяльності в училищі здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 р. № 992 «Про затвердження порядку надання робочих місць для проходження учнями (слухачами) ПТНЗ виробничого навчання та виробничої практики» зі змінами  від 27.08.2010 р. № 770, наказу МОН України від 30.05.2006 р. № 419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ».

     Робота педагогічного колективу училища спрямована на виконання державного замовлення по підготовці робітничих кадрів.

     Виконання обсягів державного замовлення на підготовку кадрів за 2017-2018 рік представлено в таблиці №1.

Таблиця №1

 

Обсяг державного замовлення на підготовку кадрів (чол.)

Фактичне виконання обсягів державного замовлення на підготовку кадрів (чол.)

Фактичне виконання обсягів державного замовлення на підготовку кадрів (%)

Кваліфікований робітник

255

204

80%

Молодший спеціаліст

25

25

100%

Разом

280

229

90%

 

     В училищі щорічно плануються і проводяться профорієнтаційні заходи:

     – безпосередня робота з учнівською молоддю загальноосвітніх навчальних закладів;

     – робота з батьками учнівської молоді;

     – робота по пропаганді необхідності та престижності робітничих професій;

     – проведення днів відкритих дверей в училищі;

     – розміщення в засобах масової інформації оголошень та запрошень до вступу в навчальний заклад.

     Проведена у 2016-2017 навчальному році робота адміністрації та педагогічного колективу училища дозволила на 90% виконати державне замовлення на підготовку робітничих кадрів.

     Випуск учнів 2017/2018 н. р. – 199 осіб, з яких 127 учнів, які навчалися з отриманням повної загальної середньої освіти, 72 учні – на базі повної загальної середньої освіти.

     За результатами ДПА та ДКА 30 випускників, які закінчують навчання у червні 2018 року, отримають дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою. Це учні Кваснєвський Ігор (гр. № 32), Гуменюк Олена, Коварж Вікторія, Муль Тетяна, Сінкевич Алла, Сінкевич Аліна, Макогончук Дарина, Бурмістренко Віта, Нечипорук Олег, Пойда дмитро, Свистун Віталій, Щур Анна, Касіна Олена, Версон Денис (гр. № 36), Миргородська Ірина, Палагнюк Анастасія, Ратушна Вікторія (гр. № 37), Жученко Олексій, Долинний Віталій, Польгуль Євген (гр. № 38 ), Попик Олег, Соушко Павло, Станіславчук Михайло, Токар Іван, Щур Тарас (гр. ТУ-1), Ткачук Владлен, Онісімов Антон, Лізанець Олександр, Дворська Яна, Галяновський Роман (гр. ТУ-8 ).

     Варто зауважити, що в двох навчальних групах – молодших спеціалістів та групі ТУ-24, які випускалися взимку 2018 року, диплом кваліфікованого робітника з відзнакою отримали дванадцять учнів: Галушка Наталя, Гарбуз Віта, Данилюк Оксана, Дусанюк Тетяна, Слепченко Яна (група 57, куратор – Протоцька І.В.); Дідик Сніжана, Дубровець Юлія, Журавльова Вікторія, Журавльова Олена, Зла Вікторія, Косюк Віталіна, Писарська Ангеліна (група ТУ-24, майстер в/н Ододюк В.О.).

     Заплановані заходи з навчально-виробничої діяльності та їх виконання дозволяють навчальному закладу здійснювати професійну підготовку на належному кваліфікаційному рівні, у відповідності до Державних стандартів і вимог професійно-технічної освіти.

Теоретичне навчання

     На виконання наказу Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації № 395 від 05.09.2016 р. «Про проведення діагностичних контрольних робіт серед учнів І курсу професійно-технічних закладів області з базових дисциплін у 2016-2017 н. р.» у вересні 2017 року були проведені зрізові контрольні роботи в п’яти навчальних групах за професіями «Слюсар з ремонту автомобілів; рихтувальник кузовів», «Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування», «Оператор комп’ютерного набору; конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)», «Секретар керівника; оператор комп’ютерного набору; адміністратор», «Оператор комп’ютерного набору; електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин».

     Аналіз написання діагностичних контрольних робіт з базових дисциплін «Українська мова», «Історія України» та «Математика» показав наступні результати:

Група

Кількість учнів за списком

Рівень навчальних досягнень

% якості

 

високий

достатній

середній

початковий

 

Українська мова

 

12

31

-

3

16

9

10%

 

15

25

-

2

11

10

9%

 

16

26

1

2

8

9

15%

 

17

23

-

5

6

3

35%

 

18

22

-

-

7

7

0%

 

Середній %по групам:

13,8%

 

Історія України

 

12

31

-

3

14

10

11%

 

15

25

-

2

6

15

9%

 

16

26

-

2

10

5

12%

 

17

23

-

7

3

3

54%

 

18

22

-

3

6

4

23%

 

Середній %по групам:

21,8%

 

Математика

 

12

31

-

1

6

20

4%

 

15

25

-

-

9

13

0%

 

16

26

-

1

6

14

5%

 

17

23

-

-

9

6

0%

 

18

22

-

1

8

6

7%

 

Середній % по групам:

3,2%

 

 

3,2%

Середній % по училищу:

12,9%

 

 

     У випускних групах ІІІ курсу навчалося 127 учнів, які у травні здавали державну підсумкову атестацію з української мови у формі ЗНО. Всі учні з’явилися на пункти проведення ЗНО та пройшли процедуру незалежного оцінювання якості знань.

     Щорічно випускники навчальних груп ІІІ курсу та груп ТУ, які планують продовжити навчання у вищих навчальних закладах, проходять реєстрацію на Зовнішнє незалежне оцінювання. У 2017/2018 році для проходження ЗНО зареєструвалися тридцять п’ять учнів нашого навчального закладу.

Назва предмета ЗНО

Кількість випускників, які зареєструвались для участі у ЗНО

Українська мова і література

35

Англійська мова

10

Математика

28

Історія України

21

Російська мова

0

Біологія

6

Географія

8

Географія

8

Фізика

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Про творчий підхід до навчання в училищі свідчать досягнення учнів, їх участь та перемоги в олімпіадах, різноманітних змаганнях та конкурсах професійної майстерності. Учні – учасники міського етапу олімпіад з предметів загальноосвітнього циклу – займали далеко не останні місця в рейтинговій таблиці, хоча поруч з ним брали участь у змаганнях учні спеціалізованих шкіл, гімназій та коледжів з поглибленим вивченням окремих предметів. Лісниченко Тетяна, учениця навчальної групи № 27 (майстер в/н Хоржевська О.О, класний керівник Красуцький С.М.) стала переможницею обласного етапу Міжнародного конкурсу мовознавців імені Петра Яцика. На жаль, хвороба не дозволила дівчині прийняти участь у Всеукраїнському етапі цього конкурсу.

                          

     Надзвичайно активними у навчальному році, який закінчується, були учні навчальної групи № 36 (майстер в/н Романюк С.В., класний керівник Оліх М.В.). Учні приймали участь у міських олімпіадах, брали участь у роботі танцювального гуртка, змагалися у фахових конкурсах. Вже вдруге Донецький національний університет проводив регіональну обліково-економічну олімпіаду «Мій перший крок у професійне майбутнє». Учні Коварж Вікторія, Калитко Ярослав та Нечипорук Олег вибороли відповідно І, ІІ та ІІІ місця, змагаючись з представниками вищих навчальних закладів.

     В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу есе «Я – європеєць» диплом ІІІ ступеня виборола Білобородова Аделіна, (група № 36, викладач Гуменюк С.М.).

     Такі результати спонукають викладачів та майстрів виробничого навчання ще раз переглянути підходи до проведення навчального процесу, приділити особливу увагу роботі з обдарованими дітьми з тим, щоб у наступному навчальному році отримані результати стали ще вагомішими.

     Традиційно наш навчальний заклад прийняв участь в Всеукраїнському конкурсі «Intel-Техно Україна 2017-2018». Команда, яку підготувала викладач фізики Гунько О.В., отримала міжнародний сертифікат, а науковий керівник була нагороджена грамотою за самовіддану роботу з обдарованою молоддю.

     Відповідно до листа Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області «Про проведення учнівського конкурсу з іноземної  мови «Моя професія - моє майбутнє» з метою підвищення інтересу учнів до вивчення іноземної мови, удосконалення роботи з обдарованою молоддю було проведено обласний учнівський конкурс «Моя професія – моє майбутнє» серед учнів професійно-технічних навчальних закладів. За результатами внутрішньоучилищного конкурсу для участі в обласному етапі була передана робота учнів групи № 36 – стіннівка та презентація. Керівниками роботи були викладачі Красуцький С.М., Чернікова О.О. та Оліх М.В.

     Викладач Оліх М.В. 30.11.2017 р. прийняла участь у інтернет-конференції в Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти й отримала сертифікат.

  

     Все наведене вище вказує на те, що в останні роки мають місце позитивні тенденції і динаміка розвитку системної навчальної роботи з учнями.

 

Методична робота

    Протягом навчального року методична діяльність проводилась відповідно до плану методичної роботи училища на 2017/20178н. р. та була спрямована на реалізацію ІІ етапу науково-методичної проблеми «Формування самостійності та активності учнів під час навчально-виховного процесу».

     Досвід роботи над науково-методичною проблемою був представлений у друкованих виданнях: протягом 2017/2018 н. р. в збірнику науково-методичних праць «Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини» надруковано статті викладачів Войцеха А.І., Григорук Т.В., Гунько О.В., Курилець І.А., Марченка М.М., майстра виробничого навчання Ткачука В.В.  

     Викладач біології Оліх М.В. отримала сертифікат, який свідчить про її участь в Всеукраїнському Інтернет марафоні «Навчання в сучасній українській школі», який був проведений 28 березня 2018 року за темою «Методи навчання, що допоможуть дитині любити школу, а вчителеві – проводити цікаві уроки».

    Чергову та позачергову кваліфікаційну атестацію у поточному навчальному році проходило 14 педагогічних працівників та інженер з техніки безпеки. Атестаційну комісію було створено наказом директора у визначені Положенням про атестацію педагогічних працівників терміном, план та графік роботи розглянуто та затверджено у встановленому порядку. Рішенням атестаційної комісії навчального закладу Було встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» викладачеві спеціальних дисциплін Шевчуку Є.І., 12 тарифікаційний розряд – майстру в/н Слободянюку О.О., кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» – викладачеві спеціальних дисциплін Нагорній О.В. та соціальному педагогу Явдощак В.С., підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» викладачеві спеціальних дисциплін Мовчан О.С., встановлено 13 тарифікаційний розряд майстрам виробничого навчання Мовчан О.С., Михайлюку М.К., Мельнику М.В., порушено клопотання перед атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації про присвоєння педагогічного звання «майстер виробничого навчання І категорії» Гнибедюку М.І., відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «викладач-методист» Гунько О.В., відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист» Войцеху А.І., Григорук Т.В., Курилець І. А., Марченку М.М. Атестаційною комісією вищого рівня клопотання навчального закладу було задовільнено.

     У 2017/2018 н. р. курси підвищення кваліфікації пройшли 11 педагогічних працівників, двоє керівників гуртків, бібліотекар та заступник директора з ВН.

   Відбувається прогнозування якісного і кількісного складу педагогічних працівників, підвищення тарифних розрядів, кваліфікаційних категорій та педагогічних звань протягом 5 років.

     В навчальному закладі працює 12 методичних комісій:

     Членами методичних комісій відповідно до плану роботи училища проведені предметні декади та декади за професіями. Плани проведення декад були затверджені у встановленому порядку та містили олімпіади, конкурси професійної майстерності, виставки-огляди та виставки методичної літератури, майстер-класи, КВК, квести тощо. На завершальному етапі кожної декади проводились конкурси найрозумніших.

     Протягом навчального року було підготовлено та обговорено понад сорок методичних доповідей, в яких розглядалися проблеми сучасної педагогіки та підліткової психології.

     На засіданнях методичних комісій протягом 2017/2018 н. р. було розглянуто 20 методичних розробок, що висвітлюють досвід роботи викладачів та майстрів в/н, який впроваджується в навчально-виховний процес.

     Урок був і залишається основним методом роботи навчального закладу, тому протягом навчального року в межах проведення предметних декад та декад за професіями було проведено 12 відкритих уроків з застосуванням інтерактивних технологій навчання.

     Результати проведення декад, аналіз проведених уроків та виховних заходів показали, що педагогічний колектив в цілому орієнтований на розвиток здібностей учнів, пріоритетними в навчально-виховній діяльності стали інноваційні методики, покликані не лише проілюструвати навчальний матеріал, але й розвивати прагнення учнів до самоосвіти та самовдосконалення.

   Педагогічний та учнівський колективи приймали активну участь у всіх заходах місцевого та обласного рівнів. Визначається училище і на загальнодержавному рівні – педагогічний колектив неодноразово виборював золоті, срібні та бронзові медалі на Всеукраїнській виставці «Сучасна освіта», отримував гранди обласної державної адміністрації, які використовувались для впровадження освітніх інновацій. На ІX Міжнародну виставку-презентацію «Інноватика в сучасній освіті» училищем представлено проект на тему «Сучасні підходи до впровадження в навчальний процес ПТНЗ інноваційних технологій при підготовці кваліфікованих робітників за професією «Слюсар з ремонту автомобілів» (обслуговування та ремонт електротранспорту для інвалідів)», який зайняв ІІ місце в номінації «Нова професійно-технічна освіта в контексті євроінтеграційного руху України». Керівник проекту – Короленко І.В., методист ВПУ № 11 м. Вінниці, авторський колектив – Войцех А.І. та Степанківська А.В.

     На ІX Міжнародну виставку «Сучасні заклади освіти – 2018» училищем представлено проект на тему «Впровадження в навчальний процес професійно-технічних навчальних закладів сучасних програм і технологій при підготовці кваліфікованих робітників за професією «Слюсар-складальник літальних апаратів» з можливістю інтеграції з іншими професіями», який зайняв І місце в номінації «Упровадження сучасних засобів навчання, проектів, програм і технологій для вдосконалення та підвищення ефективності освітнього процесу». Керівник проекту – Короленко І.В., авторський колектив – Войцех А.І., Степанківська А.В.

   Проект на тему: «Розробка та впровадження в навчальний процес інноваційних технологій по обслуговуванню та ремонту електротранспорту для осіб з інвалідністю при підготовці кваліфікованих робітників за професіями «Слюсар з ремонту автомобілів», «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин»» прийняв участь у конкурсі в рамках реалізації обласної Програми розвитку інформаційних телекомунікаційних та інноваційних технологій в закладах освіти області на отримання гранту і зайняв ІІ місце. Керівник проекту – Короленко І.В.

    В обласному етапі конкурсу «Учитель року» (викладачі суспільних дисциплін) прийняла участь викладач історії та правознавства, спеціаліст вищої категорії, старший викладач Підкалюк Галина Михайлівна, яка гідно представила наш навчальний заклад та за кількістю балів обійняла четверте місце.

Організація виробничого навчання та виробничої практики

    Однією з багатьох професій, яким навчають у вищому професійному училищі № 11 м. Вінниці, є професія слюсаря з ремонту автомобілів, яка інтегрована з професіями рихтувальника кузовів та електрогазозварника. Одразу відзначимо, що названі професії затребувані на сучасному ринку праці, адже автомобіль давно і міцно зайняв своє місце в житті більшості людей. Тому перед навчальним закладом постало важливе завдання – забезпечити якісну підготовку учнів з врахуванням перспективних тенденцій розвитку техніки та вимог сучасного суспільства, адже основна мета професійно-технічної освіти – вчасне постачання на ринок праці фахівців, що зможуть обслуговувати нову нестандартну техніку.

     Сьогодні вище професійне училище № 11 м. Вінниці готує кваліфікованих робітників з понад чотирнадцяти професій, більшість яких інтегрована, тобто за навчальний період учні опановують дві, а подекуди й три професії: «Слюсар з ремонту автомобілів; рихтувальник кузовів»,«Електрогазозварник», «Монтажник-складальник металопластикових конструкцій; складальник склопакетів», «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин; оператор комп’ютерного набору», «Секретар керівника (організації, підприємства, установи); адміністратор», «Оператор комп'ютерного набору; конторський службовець», «Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів; радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури», «Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування» та молодших спеціалістів зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Підготовка молодших спеціалістів здійснюється на основі диплома кваліфікованого робітника професії «Секретар керівника»,студенти здобувають базову вищу освіту і згідно домовленостей із вищими навчальними закладами можуть вступати на 2-3 курси вищих навчальних закладів, ліквідуючи академічну різницю.

   Стало доброю традицією щорічно проводити на базі училища обласні змагання з радіоелектронного конструювання. Саме педагогічним працівниками нашого навчального закладу Забужанською Г.В., Войцехом А.І., Ткачуком В.В. розроблені правила проведення цих змагань, вимоги до учасників, завдання для претендентів на перемогу. Учні нашого училища щороку стають переможцями цих змагань як в особистому, так і в командному заліку. Учні групи № 24 Каб’юк Олексій, Урбан Максим в обласних змаганнях з радіоелектронного конструювання 21.03.2018 р. зайняли I і ІІ місце.

   Чільне місце в роботі навчального закладу займають гуртки технічної творчості. Педпрацівники та учні навчального закладу прийняли участь в VI регіональному фестивалі технічної творчості «Творча молодь Вінниччини» 22.05.2018 р. і представили експонати:

 Також були проведені майстер-класи з електромонтажних та електрозварювальних робіт; ремонт ноутбука.

 

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Всього педагогічних працівників

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладачі загальноосвітніх

та спеціальних дисциплін

Майстри виробничого навчання

Викладач-методист

Старший викладач

Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст ІІ категорії

Спеціаліст

Майстер в/н І категорії

Майстер в/н ІІ категорії

Майстер

в/н 14 т. р.

Майстер

в/н 13 т. р.

Майстер

в/н 12 т. р.

71

 

20

 

13

17

1

2

1

15

4

18

6

2

 

     Знаходяться увідпустці по догляду за дитиною до 3-ох років – 8 осіб.

     Вихователів – 4 особи.

     Технічний персонал – 56 осіб.

  Аналіз якісного складу свідчить про зростання кількості педагогічних працівників, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», «спеціаліст вищої категорії» та педагогічних звань «викладач-методист», «старший викладач», «майстер в/н ІІ категорії», «майстер в/н І категорії».

  Здійснено заходи щодо зміцнення складу педагогічних працівників та їх захисту: створено умови для підвищення кваліфікації, вчасно здійснюється оплата лікарняних, відпусток, надається матеріальна допомога.

  З питань дотримання трудового законодавства педагогічними працівниками, виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки України адміністрація закладу регулярно проводила виробничі наради, наради при директорі, оперативні методичні зустрічі, співбесіди з окремими педагогами, що дало змогу підвищити виконавчу дисципліну та реалізувати поставлені завдання

 

Інформатизація навчально-виховного процесу

     Інтеграція України у Європейський простір пов’язана з якістю освіти, її конкурентоспроможністю. Одним із основних чинників підвищення якості освіти є впровадження в навчально-виховний процес педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, оновлення змісту всього навчально-виховного процесу відповідно до сучасних досягнень науки та техніки.

     Станом на 25.06.2018 р. в училищі налічується 85 персональних комп’ютера, з них – 18 в навчальних кабінетах, 56 – в лабораторіях та майстернях, 10 – використовуються для управління та організації навчально-виховного процесу, в бібліотеці. Майже всі комп’ютери мають вихід до мережі Інтернет та забезпечені ліцензійними операційними системами. Рівень комп’ютеризації – 6 учнів на 1 ПК.

   За рахунок виробничої діяльності учнів в навчальному році, який добігає кінця, придбано один комп’ютер і проектор для кабінету секретарської справи та документаційного забезпечення управління, один комп’ютер для бухгалтерії.

   З 2013 року в Україні почала працювати інформаційна система, яка містить повні достовірні данні про освітню діяльність кожного навчального закладу держави – працівників, випускників, матеріально-технічну базу – Єдина державна електронна база з питань освіти. Робота такої інформаційної системи унеможливила зловживання правами та обов’язками як з боку окремих громадян, так і з боку надавачів освітніх послуг.

   В вищому професійному училищі № 11 до Єдиної державної електронної бази з питань освіти відповідальною особою – Слободянюком О.О – вносяться достовірні данні про працівників навчального закладу, їх освіту, кваліфікаційний рівень, стаж роботи тощо. В ЄДБЕО висвітлюється стан матеріально-технічної бази училища, подається усієї необхідної інформації та копії документів про освітню діяльність училища (ліцензії, свідоцтва про атестацію та додатків до них, статут, накази про призначення керівника тощо). Відповідальною особою формуються замовлення навчального закладу на видачу дипломів кваліфікованих робітників та свідоцтв робітничих кваліфікацій, атестатів про середню освіту, учнівських квитків, дублікатів документів, втрачених випускниками попередніх років. Постійно підтримується повнота, достовірність та актуальність інформації, у тому числі персональних даних, відомостей щодо руху учнів (зарахування на навчання, переведення, відрахування, поновлення, закінчення навчання тощо), вноситься інформація щодо виданих дипломів та свідоцтв про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації випускникам, триває процес переоформлення та переведення строку дії ліцензій з обмеженого терміну на безстроковий, ліцензування нових професій.

 

Виховна та позаурочна робота, розвиток учнівського самоврядування

     Протягом 2017/2018 н.р. виховна робота колективу училища була спрямована на реалізацію задач патріотичного виховання, цілісного формування особистості учня, всебічного сприяння розвитку природних здібностей підлітків, виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування в учнів власної світоглядної позиції, виховання свідомого громадянина України, підготовку учнів до вибору майбутньої професії, до продовження навчання, удосконалення форм роботи з батьківською громадськістю, розвиток педагогічної майстерності класних керівників шляхом самоосвіти та участі в обласних та училищних виховних заходах.

   Результати обласного фестивалю-огляду художньої самодіяльної творчості учнів ПТНЗ «Подільські  зорі» на тему «Планета миру і добра» свідчать про високий рівень художньої самодіяльної творчості в навчальному закладі. Журі обласного фестивалю відзначило:

    У номінації «художнє виконавство»:

   І місце – вокальний квартет педагогічних працівників «Діамант» (художній керівник Геннадій Блідченко);

    ІІ місце – вокальний дует (художній керівник Геннадій Блідченко);

   ІІІ місце – Гуменний Вадим ( художній керівник Геннадій Блідченко);

   У номінації «хореографічне мистецтво»:

   народний танець – гран-прі – танцювальний ансамбль «Ф’южн денс (художній керівник Олена Слотюк);

   сучасний танець: І місце – гурток сучасного танцю «Ідеал» (художній керівник Олена Слотюк );

 У номінації «художнє читання»: ІІ місце – Ратушняк Вікторія (художній керівник Таїсія Григорук );

  У номінації «театральне мистецтво»: І місце – драматичний гурток (художній керівник Таїсія Григорук).

 За підсумками обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і любі свій край» в розділі образотворче мистецтво в номінації «батик» робота учасниць гуртка «Чарівниця» Писарський Анни та Жуковської Вікторії (керівник Нагорна О.В.) посіла І місце. В розділі «Декоративне-ужиткове мистецтво» в номінації «вироби з природних матеріалів» диплом І ступеню отримала робота учасниці клубу «Салон мистецтв» Гуменюк Олени (керівник Кушнір В.В.).

 

Робота бібліотеки

     Одним із осередків організації позаурочної діяльності навчального закладу є бібліотека. В училищі працює бібліотека, на інвентарному обліку налічується понад одинадцять тисяч примірників навчальної, методичної та художньої літератури. Бібліотекарами Самойленко Г.П. та Кравець Н.І. забезпечені умови для самостійної роботи учнівського та педагогічного колективів в читальному залі, розклад роботи – до 20.00. Бібліотекари проводять багато різнопланових виховних заходів, спрямованих на розвиток особистості, виховання патріотизму, любові до батьків, родинного кола, поваги до старшого покоління та людей праці, до своєї Батьківщини, прагнення до якісного оволодіння обраною професією. 2017/2018 н. р. був насичений виховними заходами, які проводились із максимальним залученням учнів до їх підготовки.

     Значна роль у вихованні духовної культури особистості належить бібліотеці навчального закладу, яка була  й буде обов`язковим підрозділом загальноосвітніх закладів, оскільки її мета – навчити учнів, озброїти їх знаннями за допомогою книги, завдання бібліотеки – мотивувати потребу в читанні, формувати читацькі інтереси.

    В плані роботи бібліотеки ВПУ № 11 на 2017-2018 навчальний рік було закладено багато важливих і різноманітних заходів, спрямованих на активізацію читацьких інтересів серед учнів нашого навчального закладу.

     У вересні 2017 р. було проведено анкетування: «Динаміка читацького попиту на літературу». Мета - виявлення читацького інтересу серед учнів першого курсу. На жаль, цей відсоток склав серед опитуваних лише 28%.

   До святкування Дня бібліотеки, яке щорічно відзначається 30 вересня, було проведено тиждень бібліотеки під девізом: «Сьогодні іменини у бібліотечної родини». Проводились масові заходи, які сприяли пропагуванню книги – книжкові виставки, нагородження кращих і активних читачів, відзначення всіх тих, хто брав  участь в акції «Подаруй бібліотеці книгу», екскурсії в читальний зал та книгосховище для першокурсників, видача літератури, навчальних посібників, сформовано бібліотечний актив, проводився майстер-клас по оформленню книжкової виставки у гр. № 47.

  Проводились просвітницькі читання оповідання «Хвала життю» для мешканців гуртожитку до дня народження письменника-земляка Михайла Коцюбинського на тему: «Читай! Формат не має значення!». Бібліотека училища взяла участь в обласному конкурсі-проекті до 140-річчя з дня народження Миколи Леонтовича. Щомісяця бібліотечний актив разом з бібліотекаром працює над випуском стіннівки «Бібліотечний вісник».

     В жовтні проводились ряд заходів, приурочених до Дня Захисника Вітчизни, який відзначається щорічно 14 жовтня на Покрову. Були запрошені з цікавою програмою військовослужбовці з в/ч 3028. В училищі виступив військовий оркестр, проводились демонстрація військової зброї, бесіди.

  Проведені просвітницькі читання про козацтво, звичаї козаків з приготуванням і смакуванням козацького кулешу.

     Бібліотека училища разом з викладачем військової підготовки Ковальчуком В.В. та майстром гр. №22 Савранською Т.А. та учнями групи провели зустріч з командиром БТР, який демобілізувався у жовтні 2017 р. із зони АТО Павлом Петровичем Мигуном, який розповів  учням про ситуацію на сході країни.

  

     Бібліотека активно долучилась до волонтерської акції «Гостинці захисникам України» і разом з бібліотечним активом неодноразово завозила в пункти прийому продуктові набори та сплетені учнями маскувальні сітки.

_1.jpg" />   

 

 06 листопада 2017 року в читальному залі бібліотеки пройшла бібліотечна олімпіада, приурочена до Дня української писемності та мови. До проведення бібліотечної олімпіади долучились викладачі Бабко С.І., Ковальчук В.В., методист Степанківська А.В., бібліотекар Кравець Н.І.

      В олімпіаді прийняли активну участь учні навчальних груп № 16, 26, 28 , 36, 57, ТУ-13.

     16 листопада бібліотека разом з бібліотечним активом провела акцію серед учнівського колективу «Що ти знаєш про толерантність?» Активісти мали на руках відповідні пов`язки, де були слова, які характеризують толерантну людину.

    До 85-ї річниці Голодомору в Україні в бібліотеці підготовлено виставку репродукцій та літератури «Схилимо голови в скорботі».

   Для мешканців гуртожитку у вечірній час відкриті двері бібліотеки щочетверга два рази на місяць. Учні мають можливість прийти в читальний зал, поспілкуватись, прийняти участь в просвітницьких читаннях, долучитись до скарбниці світових  надбань. Також в читальному залі  для мешканців гуртожитку разом з доброчинною організацією «Будинок надії» проводились в ігровій формі інсценізації життєвих ситуацій, які несли виховну і пізнавальну мету проведення.

    До Дня Збройних Сил України було підготовлено виставку фоторепродукцій за темою «Вони стоять на варті України».

  12 грудня 2017 року завідуюча бібліотекою Самойленко Г.П. та члени бібліотечного активу: Шумило Катя (гр. 16), Максимчук Андрій (гр. 28 ), Педосенко Наталя (гр. 16) прийняли участь в студентсько-учнівській конференції, яку проводило Вінницьке вище професійне училище Вінницького Департаменту охорони та запросило виступити учнів нашого училища за темою «Особливості підготовки працівників правоохоронних органів». По закінченню конференції всім були вручені сертифікати.

   14 грудня в Україні вшановують учасників ліквідації аварії на ЧАЕС в 1986 році. В читальному залі для учнів гр. 35, 37 було продемонстровано документальний фільм «За 5 хвилин до вибуху».

   В січні бібліотека організувала і провела книжкову виставку, приурочену до 80-ї річниці з дня народження поета, літературознавця, правозахисника, земляка Василя Стуса на тему: «Народе мій, до тебе я ще верну…». Також бібліотека прийняла участь в обласному конкурсі до цієї дати з роботою і презентацією за темою «Тернистий життєвий та творчий шлях Василя Стуса»

  Цікавим пізнавальним заходом для учнів була зустріч з молодими авторами поезій – студентками Вінницького педагогічного університету: Дзюменко Маргаритою, Андрієнко Аллою, Власюк Ганною. Зустріч була приурочена до Всесвітнього дня книги й авторського права. Свято сприяло поширенню задоволення від книжок та читання.

  «Українські вишиванки – наче райдужні світанки!» - виставка-експозиція, яка була підготовлена і розташована у фойє училища працівниками бібліотеки до Міжнародного дня вишиванки, який відзначався 17 квітня. Учнівський колектив та працівники училища мали можливість ознайомитись з різновидами вишиванок подільського краю.

     До Міжнародного дня захисту дітей, який щорічно відзначається 1 червня бібліотекою училища підготовлено книжкову виставку «Світ дитинства». Підібрана література для дітей різного віку, рекомендована сучасна література для наших учнів на канікулярний період.

 

Робота психологічної служби

     Робота практичного психолога у 2017/2018н. р. проводиласьзгідно з планом по кожному виду роботи за напрямками.

   З метою популяризації роботи служби та відзначення Всеукраїнського дня психолога, у ВПУ №11 м. Вінниці з 23 квітня по 27 квітня 2018 р. був проведений тиждень психології. Кожного дня згідно плану проводились просвітницько-інформаційні заходи, що заздалегідь були об’єднанні в тематичні групи.

  Відкриття Тижня психології проходило в конференц залі, де учням та педагогам було оголошено про заплановані заходи, акції та лотерею. На першому поверсі було розміщено галерею «Думки «великих» на щодень», вправу «Назви кольори швидко та правильно», плакат «Визнач свій тип темпераменту», куточок довідково-інформаційних матеріалів для учнів та педагогів. В бібліотеці було розміщено виставку психологічної літератури «Психологія для всіх».

  Оголошено акцію «Лист психологу», де впродовж тижня учні та педагоги могли листуватися з психологом. Поблизу коференц-залу розміщена поштова скринька, до якої можна покласти лист для психолога. Психолог ознайомиться з листами та дасть відповіді індивідуально кожному адресату.

   Другий день проходив під девізом: «В здоровому тілі здоровий дух».

 День розпочався із акції «Передбачення на день». Учням та педагогам пропонувалось вибрати з чарівної скриньки солодкий подарунок із побажаннями на день. 

   На перервах проходила акція «Цукерка за цигарку». Представники учнівського самоврядування обмінювали цукерки на цигарки у всіх бажаючих покурити в недозволених місцях (цигарки будуть відправлені бійцям в зону АТО).

  Також було проведено квест «Я обираю здоров’я» та флешмоб з віджимання для хлопців та присідань для дівчат «Ми за здоровий спосіб життя».

 Середа пройшла під гаслом «Робота має приносити задоволення» та розпочалась акцією «Гарний настрій керівника - запорука успішного колективу». Всім керівникам були презентовані побажання для гарного настрою. Оголошена психологічна гра «Паркан думок», де будь-хто з навчального закладу міг написати на паркані (плакаті) свої думки.

  Також проводилась вправа «Малюнок по колу», де на перервах викладачі та майстри могли виразити свій стан в спільному малюванні. Малювали до логічного завершення малюнку.

  Під кінець робочого дня був проведений тренінг для майстрів виробничого навчання «Світячи іншим - не згори сам».

  В четвер заплановане заняття з елементами тренінгу для учнів «Способи подолання стресу» провела практичний психолог училища. Проведені вправи були направлені на вміння учнів поводитись в стресових ситуаціях, також вироблені індивідуальні поради: як запобігти стресу.

 Для класних керівників було презентовано програму роботи міжнародної громадської організації «Ла Страда - Україна» «Медіація - крок до примирення». Разом із педагогами обговорювалась актуальність впровадження даної практики в навчальному закладі.

 Завершальний день тижня психології відзначили показом слайд-шоу «Оптимізм» та розіграшом лотереї «Повір та виграй»

 

Матеріально-технічне забезпечення

  Якість надання сучасних освітніх послуг, безумовно, залежить від матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу. На жаль, держава, яка знаходиться у стані гібридної війни з колишнім «братським» народом, не в змозі надавати повноцінну фінансову допомогу професійно-технічним навчальним закладам. Але педагогічний колектив у тісній співпраці з технічним персоналом звикли до таких випробувань, поточні ремонти проводяться своїми силами, навчальний заклад завжди вчасно готується до нового начального року.

  Протягом навчального року, який добігає кінця, завершено капітальний ремонт приміщення клубу, що вимагало значних матеріальних затрат, адже площа клубу – це 439 м2.

 В коридорах навчального корпуса постелена плитка площею 119 м2, відремонтовано сходові клітини в майстернях навчального закладу на площі 106м2. Також проведено капітальний ремонт входу в приміщення навчального закладу площею 25 м2.

   В майстерні-лабораторії площею 120 м2, яка знаходиться в приміщенні по вул. Чехова, проведено капітальний ремонт. Проведено поточні ремонти стін, стелі та підлоги в іншій майстерні загальною площею 680 м2.

  В гуртожитку навчального закладу збудовано душову кабіну для секції № 6, відремонтовано запасний вихід з сьомого по дев’ятий поверхи, що необхідно для дотримання правил протипожежної безпеки, стихійного лиха чи інших випадків, коли виникає необхідність евакуації учнів, проведено ремонт ліфта.

 Протягом навчального року постійно проводились поточні ремонти всіх приміщень навчального закладу, на канікулярний період заплановано ремонт стін та підлоги великої спортивної зали.

  Але не лише про ремонти навчальних приміщень та гуртожитків турбується педагогічний колектив. Завдяки тісній співпраці з Вінницьким міськвиконкомом, службами у справах дітей та молоді, іншим уповноваженим посадовцям у цьому році новосілля відзначили дві наші випускниці – громадська Юля та Громадська Наталка, які мають статус дітей-сиріт.

Фінансова діяльність

   У навчальному році, який добігає кінця, виробнича діяльність принесла дохід у сумі 61 тисяча гривень. Благодійна допомога, яка надійшла на спеціальний рахунок – 134 тисячі 225 грн.

  Загалом же у період з 01.09.2017 р. по 26.06.2018 р. було витрачено наступні кошти:

Заробітна плата

10751637 грн.

Нарахування на заробітну плату

2321990 грн.

Харчування учнів

122353 грн.

Теплопостачання

1446822 грн.

Стипендія

2278898 грн.

Працевлаштування сиріт

122353 грн.

Водопостачання

43513 грн.

Електроенергія

394558 грн.

Інші видатки

371033 грн.

Шановні співробітники! Колеги!

   Сьогодні я прозвітував перед вами про роботу, виконану протягом звітного періоду. Мушу відзначити, що охопити та детально охарактеризувати всі напрями діяльності навчально-виробничої, виховної та суспільної роботи, яка проводиться у нашому навчальному закладі, дуже важко в регламентований час.

   Всі здобутки навчального закладу, нагороди, подяки учням та від учнів та їх батьків, поліпшення матеріально-технічної бази – це не моя особиста заслуга, а результати цілеспрямованої, плідної, кропіткої роботи всього колективу училища.

   Звісно, є й певні недоліки. Але, як говорить народна мудрість, не помиляється той, хто нічого не робить. Тому проблемні питання ми будемо вирішувати у робочому порядку. А нагальними завданнями, які стоять переді мною, як керівником навчального закладу, а, отже, і перед всім колективом, вважаю:

   Сьогодні увага педагогічного колективу навчального закладу привернута, в першу чергу, на відповідність професій, яким навчають в училищі, потребам та запитам сучасного ринку праці. Працедавець, оточений конкурентами, вимагає від робітника гнучкості, вміння адаптуватися в будь-яких умовах, швидко знайти відповідь на незвичне питання в нестандартних ситуаціях. Все більше зростає попит на тих працівників, які можуть професійно виконувати декілька операцій, володіють суміжними професіями, навчені не лише повторювати певні дії, але й самовдосконалюватися, розуміють важливість постійного підвищення свого фахового рівня.

   І, безумовно, надважливим завданням для трудового колективу є пошук нових освітніх програм, інноваційних досягнень та їх впровадження в роботу нашого навчального закладу для створення високоякісного продукту на ринку освітніх послуг, що дасть можливість переконати громаду міста та й суспільство в цілому в потрібності нашої праці для країни на сучасному етапі державотворення.

tell a friend :: comments 0