Вище професійне училище №11 м.Вінниці
Вище професійне училище №11
м.Вінниці
Вище професійне училище №11 м.Вінниці Вище професійне училище №11 м.Вінниці

Молодші спеціалісти

ДІЛОВОДСТВО

Виконує функції, що включають забезпечення і обслуговування роботи керівника організації, підприємсва, установи. Проводить роботу з документальною інформацією і документами, необхідними для керівництва, управління і взаємодії структурних підрозділів. Ефективно використовує засоби обчислювальної, друкарської та іншої офісної техніки. Вивчає досвід з діловодства, документознавства і використання організаційної техніки, застосовує сучасні технічні засоби і технологічні процеси оброблення документів і документної інформації. Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, положення, інструкції та інші керівні матеріали з ведення діловодства; організацію і зміст роботи керівника; правила користування технічними засобами оброблення документів, усної та письмової документної інформації, комп'ютерами і друкарськими машинами; технологічні процеси оброблення інформації; стандарти систем організаційно-розпорядчої документації; ділову мову та етику службових стосунків; правида внутрішнього трудового розпорядку. Докладніше...


 

Робітничі спеціальності

ОПЕРАТОР КОМП`ЮТЕРНОГО НАБОРУ; ЕЛЕКТРОМЕХАНІК ПО РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЮ ЛІЧИЛЬНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН

Підготовка спеціалістів до ефективного використання сучасної комп'ютерної техніки у процесі розв'язання завдань економіки та управління народним господарством. Основний наголос робиться на професійному використанні комп`ютерної техніки: ділова документація, графіка, веб-дизайн, мультимедіа, елементи програмування, бази даних та інше.

Виконує ремонт, налагодження підключення офісної та комп'ютерної техніки, монтажні роботи, користується вимірювальними приладами для виявлення і аналізу причин та неполадок в роботі обчислювальної техніки. Виконує профілактичне обслуговування вузлів ПЕОМ, використовує методи попередження виходу з ладу модулів. Використовує програмні засоби для захисту від комп'ютерних вірусів та програми по обслуговуванню ПЕОМ. Вибирає та встановлюєв нутрішні компоненти, периферійні пристрої ПЕОМ. Може працювати з програмами офісного забезпечення, прикладними програмами та графічними редакторами. Знає основні принципи роботи комп'ютерних мереж, користується ними, виконує просту їх діагностику.

Виконує діагностику та ремонт мобільних комп`ютерних пристроїв: ноутбуки, планшети, смартфони та інше.

Докладніше...
СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З РЕМОНТУ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ (ПОБУТОВИХ МАШИН ТА ПРИЛАДІВ)

Розбирає, здійснює ремонт, складає, встановлює електичні машини та апарати різних типів. Виконує ремонт, монтаж, установку і налагодження апаратури електроосвітлення. Ремонтує промислове обладнання, в тому числі складне електроустаткування унікальних автоматів та автоматичних стрічок. Проводить балансування роторів електричних машин, виявляє та усуває вібрацію. Проводить ремонт побутової техніки різних модифікацій (електропраски, міксери, кавомолки, пилесоси, пральні машини, холодильники). Встановлює і підключає бойлери та кондиціонери.

ОПЕРАТОР КОМП'ЮТЕРНОГО НАБОРУ

Підготовка спеціалістів до ефективного використання сучасної комп'ютерної техніки у процесі розв'язання завдань економіки та управління народним господарством.
Основний наголос робиться на набутті навичок практичної роботи на комп'ютерах, постановку завдань, їх формалізацію та алгоритмізацію, використання сучасних програмних засобів та їх розв'язання.Виконує операції на ПК, операції з базами даних: введення, опрацювання, накопичення, редагування, виведення інформації. Виконує друк на папері та запис інформації на носії. Докладніше...

СЕКРЕТАР КЕРІВНИКА

Забезпечує роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів. Консультує вівдвідувачів з питань наявних послуг. Вживає заходи щодо запобігання чи ліквідації конфліктних ситуацій. Контролює додерження робітниками підприємства, умови праці, організації трудової і виробничої дисципліни, правил і норми охорони праці. Здійснює контроль за виконанням працівниками вказівок кирівництва підприємства. Докладніше...

СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ

Знає будову, призначення та принципи роботи вузлів, агрегатів та приладів автомобіля, правила складання автомобілів ремонт двигунів. Здійснює регульні та крепіжні роботи різьбових з'єднань в процесі технічного обслуговування з заміною зношених деталей. Знаходить та усуває несправності в роботі вузл1в, механізмів та приладів автомобіля. Виявляє типові несправності системи електрообладнання, їх причини та усунення. Знає призначення та загальні властивості матеріалів при ремонті електрообладнання. Вміє ремонтувати та збирати вантажні, легкові автомобілі та автобуси. Виконує слюсарну обробку деталей. Докладніше...

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК

Виконує ручне, газове, плазмове, автоматичне і механізоване дугове зварювання деталей вузлів і конструкцій із сталей. Виконує зварні шви встик і в накладну однобічним і двобічним зварюванням та зачищає шви після зварювання. Наплавляє прості деталі та усуває раковини і тріщини в деталях.

КОНТОРСЬКИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ

Виконує роботу з ведення нескаладних операції щодо обліку майна, коштів, фондів, цінних паперів, результатів господарсько-фінансової діяльності тощо на підприємстві, в установі організації.Одержує за відповідними документами в банківських установах кошти і цінні папери. Веде касову книгу. Виконує реєстрацію бухгалтерських проводок і рознесення ії за рахунками. Складає не складну бухгалтерську звітність. Докладніше...

АДМІНІСТРАТОР

Забезпечує роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів. Консультує вівдвідувачів з питань наявних послуг. Вживає заходи щодо запобігання чи ліквідації конфліктних ситуацій. Контролює додерження робітниками підприємства, умови праці, організації трудової і виробничої дисципліни, правил і норми охорони праці. Здійснює контроль за виконанням працівниками вказівок кирівництва підприємства.

РАДІОМЕХАНІК З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНОЇ АПАРАТУРИ

Виконує розбирання, складання, чищення телевізорів, радіоприймачів, магнітофонів, електропрогравальних пристроїв та іншої радіоапаратури. Ремонтує кімнатні телевізійні антени. Виявляє причини несправностей чорно-білих телевізорах усіх класів та виконує ремонти, не пов'язані з усуненням неперіодичних дефектів і настроюванням. Бере участь у роботі з установлення та ремонту кольорових телевізорів. Виявляє причини несправностей, виконує роботи з ремонту та настроювання кольорових і чорно-білих напівпровідникових телевізорів, конвертерів дециметрового діапазону транзисторних радіоприймачів та радіол І і вищого класу стереофонічних, автомобільних приймачів усіх типів, магнітофонів ІІ та І класів. Виконує роботу з модернізації вузлів і блоків радіотелевізійноїапаратури. Ремонтує радіотелефони та мобільні телефони.

МОНТАЖНИК РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ ТА ПРИЛАДІВ

Монтує вузли, блоки, прилади, радіопристрої, радіоелектронної апаратури, апаратури провідного зв’язку та ЕОМ за монтажними схемами. Виконує монтаж та випробовує і перевіряє виконаний монтаж, з використанням електровимірювальних приладів. Виконує демонтаж блоків, приладів, вузлів.

СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З РЕМОНТУ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ (на автомобільному транспорті)

Розбирає прилади (агрегат) електроустаткування автомобілів. Виявляє і замінює зіпсованні деталі (втулки, підшипники у втулках, контакти, додаткові опори, обмотки, радіодеталі).
Діагностує та ремонтує схеми зовнішнього і внутрішнтого освітлення автомобілів, системи опалення і звукової сигналізації.

РИХТУВАЛЬНИК КУЗОВІВ

Править (рихтує) під покраску двері, кузови автомобілів. Виконує підгонку вузлів і дверей автомобілів з доведенням зазорів та місць сполучення. Усуває перекоси отворів і кузова в цілому при відновленні його геометричних форм і параметрів.

СЛЮСАР ІЗ ЗБИРАННЯ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Виготовляє і складає вузли металоконструкцій під зварювання, клепання, різьбові з`днання. Виконує зварювання різних деталей. Виготовляє деталі і вузли металопластикових вікон та дверей, збирає їх і встановлює фурнітуру. Виконує монтаж металопластикових конструкцій.

СКЛАДАЛЬНИК СКЛОПАКЕТІВ

Виконує підготовку скла, дистанційної рамки, плівки або клею для макетування виробів. Укладає листи скла на стіл збирання, прокладає плівку, дистанційну рамку для підпресовки. Виконує вторинну герметезацію контуру склопакетів.

МОНТАЖНИК-СКЛАДАЛЬНИК МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Складає металопластикові дверні і віконні конструкції прямокутної та арочної форми. Вміє користуватися ручним, механізованим, пневматичним, електричним інструментом та верстатним устаткуванням. Виконує монтаж дверних і віконних металопластикових конструкцій в будинках.